ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ PROJECT

Όλοι εμείς στην ομάδα του PhunkDatMental, έχουμε μεγαλώσει με ακούσματα της street κουλτούρας και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά στο χώρο της διοργάνωσης εκδηλώσεων.

 

Παράλληλα έχουμε όλες και όλοι έντονο προβληματισμό για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Ο προβληματισμός αυτός εξελίχθηκε σε μια επιθυμία να συμβάλουμε πιο αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα και από τη δουλειά μας.

 

Κάπως έτσι προέκυψε το TheWeHaveImpactProject. Ένα μουσικό concept project, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία (3) διαφορετικά επίπεδα και το οποίο θα αφήσει ένα θετικό οικολογικό αντίκτυπο στις συνειδήσεις και στο περιβάλλον.

 

Αναγνωρίζοντας εξαρχής ότι ο στόχος μας είναι ίσως υπερβολικά φιλόδοξος, σκεφτήκαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις με συνεργάτες που διαθέτουν γνώση,  εμπειρία και αντίστοιχη ευαισθησία στο θέμα. Βρήκαμε μόνο ενθουσιασμό, θετικές απαντήσεις και επιβεβαιώσαμε την αρχική μας εκτίμηση: Είμαστε πολλοί, όλες και όλοι, εμείς που ενδιαφερόμαστε πραγματικά να επιτύχουμε την αλλαγή στις συνειδήσεις και στο κλίμα, αλλά κυκλοφορούμε ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι. Ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας με φορείς, με εταιρίες, με χορηγούς και χορηγούς επικοινωνίας και πλέον είμαστε όλοι «on board».

 

Περιμένουμε και σας γιατί μόνο τότε η φιλοδοξία μας από όραμα θα γίνει πράξη.

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ PROJECT

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΡΕΥΝΑ & ΛΥΣΕΙΣ:

GREENPEACE, WWF. EEΠΠ, ATHENS IMPACT HUB

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & CONTENT:

ORNERAKIS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

TBA

ALLIANCES

SUPPORTERS

designed & developed  by PHUNKDATMENTAL

THE WE HAVE IMPACT PROJECT