''

''

Το TheWeHaveImpactProject είναι μια ανεξάρτητη συνεργατική κίνηση για την διάδοση της ενημέρωσης, σχετικά με την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την εξεύρεση λύσεων, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 που παράγεται από τις μουσικές σκηνές της Ελληνικής Street Κουλτούρας.

THE

WE

HAVE

IMPACT

PROJECT

PLANET

MUSIC

PEOPLE

Power

Danger

Ease The

Atmosphere

The Disposable

Show

TO THE WE HAVE IMPACT PROJECT ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

ZERO WASTE

Δημιουργία πρακτικών λύσεων και εύρεση χρηματοδότησης για την απο-λιγνιτοποίηση Record Studios και Gig Spaces με σκοπό την μείωση των εκπομπών CO2 που απαιτούνται για την παραγωγή μουσικών δίσκων και την πραγματοποίηση events σε αυτά

Δημιουργία πρακτικών λύσεων και εφαρμογή τους για την ενίσχυση των πνευμόνων πρασίνου που ήδη υπάρχουν με σκοπό τη βελτίωση του αστικού κλίματος και κατ’επέκταση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Δημιουργία πρακτικών λύσεων και εφαρμογή τους για τη μείωση των απορριμάτων τόσο στα events του project όσο και σε άλλα events, fetivals & gig spaces που μπορεί να ενδιαφέρονται.

ALLIANCES

SUPPORTERS

designed & developed  by PHUNKDATMENTAL

THE WE HAVE IMPACT PROJECT